Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Trường Tiểu học Mường Bám 1
Mường Bám 1
Địa chỉ: bản Nà Hát A - xã Mường Bám - Thuận Châu - Tỉnh Sơn La
Điện thoại: 01693461362 -
Email:tieuhocmuongbam1@gmail.com - Đoàn Thị Lâm

Tin bài từ cơ sở

Kế hoạch thanh tra nội bộ

tải lên

 

PHÒNG GD&ĐT THUẬN CHÂU

TRƯỜNG TH MƯỜNG BÁM 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- tự do- hạnh phúc

 

                                                                      

 KẾ HOẠCH  

CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC

NĂM HỌC 2013-2014

 

I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1.     Thuận  lợi

Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của phòng giáo dục& đào tạo Thuận Châu, sự phối hợp tích cực hiệu quả của các tổ chức trong nhà trường.

Đội ngũ cán bộ quản lý- giáo viên- nhân viên nhà trường có nhận thức tốt về tầm quan trọng của công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động của nhà trường

2- Khó khăn

Trường vừa mới thành lập nên công tác kiểm tra nội bộ nhà trường hoạt động chưa thường xuyên.

Đội ngũ quản lý ( Ban giám hiệu) còn mới mẻ nên còn bỡ ngỡ trong công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động của nhà trường.

 

 II. Tình hình đội ngũ:

Tổ chức biên chế cán bộ, giáo viên, nhân viên:

Tổng số cán bộ giáo viên: 29        

Nữ: 7 đ/c          

Dân tộc: 24 đ/c

Đảng viên : 5 đ/c

          Ban giám hiệu: 3 đ/c         

Giáo viên tiểu học: 22 đ/c

Chuyên nhạc : 1 đ/c

Chuyên họa: 1đ/c

Hành chính: 1 đ/c

Bảo vệ : 1 đ/c

Số GV đạt trình độ đào tạo đại học tiểu học: 3/23

Số GV đạt trình độ đào tạo cao đẳng tiểu học: 15/23

Số GV đạt trình độ đào tạo trung cấp:  8/23.

Số GV đạt trình độ đào tạo sơ cấp: 1/24

 

  Tình hình tổ chuyên môn

       Toàn trường có 05 tổ:

          + Tổ chuyên môn khối lớp 1 :  7 thành viên. Trong đó:

5 giáo viên dạy lớp 1.

 1 Hiệu trưởng

1GV chuyên họa

Tổ trưởng: Lường Thị Hải

Tổ phó: Lường Văn Ngoãn

          + Tổ chuyên môn khối lớp 2  : 7 thành viên.Trong đó:

6 giáo viên dạy lớp 2.

1 nhân viên bảo vệ .

Tổ trưởng: Vàng A Nhìa.

Tổ phó: Cà văn Hiên

+ Tổ chuyên môn khối lớp 3: 5 thành viên.Trong đó:

3 giáo viên dạy lớp 3.

1 nhân viên hành chính.

1 phó hiệu trưởng.

Tổ trưởng: Đặng Như Quỳnh.

+ Tổ chuyên môn khối lớp 4: 5 thành viên.Trong đó:

4 giáo viên dạy lớp 4.

1 phó hiệu trưởng.

Tổ trưởng: Bùi Thị Mây.

+ Tổ chuyên môn khối lớp 5: 5 thành viên.Trong đó:

4 giáo viên dạy lớp 5.

1 giáo viên chuyên họa

Tổ trưởng: Trương Thị Huệ.

 

  III. Tình hình lớp - Học sinh năm học trước:

 Học sinh:  Năm học 2012-2013 tổng toàn trường cuối năm có : 24 Lớp  = 556 Học sinh.

Khối 1  :  5  Lớp  = 113 học sinh.

          Khối 2  :  4  Lớp  = 115 học sinh.

         Khối 3  :  5  Lớp  = 112 học sinh.

Khối 4  :  4  Lớp  = 120 học sinh.

Khối 5  :  3  Lớp  = 110 học sinh.

 

  IV. Kết quả thi đua năm học 2012-2013:

Tập thể:

          Tập thể nhà trường: trường xuất sắc cấp huyện.

          Tập thể Công Đoàn: Liên đoàn huyện khen

Cá nhân:

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: Lường Thị Hải

Giáo viên giỏi cấp huyện: 2 đồng chí:   Đặng Như Quỳnh ; Lò Văn Liến.

          UBND huyện khen: 5 đồng chí

          LĐLĐ khen 2 đồng chí.

Lao động tiên tiến: 25 đồng chí.

  V.  Kết quả công tác kiểm tra năm học 2012-2013:

          1. Kiểm tra toàn diện:

Số lượng : 22  Xếp loại: Tốt: 5; Khá : 7;  TB: 7;  Yếu 3

          2. Thanh tra kiêm nhiệm PGD&ĐT kiểm tra: 0

          3. Kiểm tra chuyên đề: 22  Xếp loại: Tốt: 5; Khá : 7;  TB: 7;  Yếu 3

          4. Kiểm tra các mảng công việc: Thư viện, thiết bị: Xếp loại: khá

VI.  Xếp loại cán bộ, giáo viên năm học 2012-2013

 

 

TT

Họ và tên

Chức danh

Trình độ ĐT

Xếp loại các mặt

Xếp loại chung

PCCT, ĐĐ, LS

C

 môn

Sức khoẻ

XS

Kh

TB

Yếu

1

Đoàn Thị Lâm

HT

CĐTH

Tốt

Giỏi

Tốt

x

 

 

 

2

Bạc Cầm Oanh

PHT

CĐTH

Tốt

Giỏi

Tốt

x

 

 

 

3

Lò Văn Vinh

PHT

CĐTH

Tốt

Giỏi

Tốt

x

 

 

 

4

Lường Thị Hải

GV

CĐTH

Tốt

Giỏi

Tốt

x

 

 

 

5

Đặng Như Quỳnh

GV

TCSP

Tốt

Giỏi

Tốt

 

x

 

 

6

Lường Văn Tâm

GV

TCSP

Tốt

Khá

Tốt

 

x

 

 

7

Cà Thị Mai

GV

ĐHTH

Tốt

Khá

Tốt

 

x

 

 

8

Mùa A Ná

GV

TCSP

Tốt

TB

Tốt

 

 

x

 

9

Cà Văn Hiên

GV

CĐTH

Khá

Khá

Tốt

 

 

x

 

10

Vàng A Nhìa

GV

ĐHTH

Tốt

Khá

Tốt

 

x

 

 

11

Lò Văn Ngoãn

GV

CĐTH

Tốt

TB

Tốt

 

 

x

 

12

Lầu A Pó

GV

TCSP

Khá

Khá

Tốt

 

x

 

 

13

Sùng Quân Sử

GV

CĐTH

Tốt

TB

Tốt

 

 

x

 

14

Chá A Lử

GV

CĐTH

Khá

TB

Tốt

 

 

x

 

15

Trương Thị Huệ

GV

CĐTH

Tốt

Giỏi

TB

x

 

 

 

16

Thào A Páo

TPT

CĐTH

Tốt

Giỏi

Tốt

x

 

 

 

17

Quàng Văn Pâng

GV

TCSP

Tốt

TB

TB

 

 

x

 

18

Bạc Thị Lót

GV

CĐTH

Tốt

TB

Tốt

 

 

x

 

19

Lò Văn In

GV

TCSP

Khá

Khá

Tốt

 

x

 

 

20

Lò Văn Khoan

GV

ĐHTH

Tốt

Giỏi

Tốt

x

 

 

 

21

Bùi Thị Mây

GV

CĐTH

Tốt

Giỏi

Tốt

x

 

 

 

22

Lò Văn Đoàn

GV

CĐTH

Khá

Yếu

Tốt

 

 

x

 

23

Lò Văn Thắm

GV

CĐTH

Tốt

Khá

Tốt

x

 

 

 

24

Lường Văn Lún

GV

CĐTH

TB

Yếu

TB

 

 

 

x

25

Lò Văn Liến

GV

CĐTH

Tốt

Giỏi

Tốt

 

 

 

 

26

Mùa Xuân Dơ

GV

CĐTH

TB

Yếu

Yếu

 

 

 

x

27

Ly A Nếnh

GV

CĐTH

Tốt

TB

Tốt

 

x

 

 

28

Quàng Văn Hoan

BV

CĐTH

Tốt

 

Tốt

 

x

 

 

29

Kiều Tràng Lễ

HC

CĐTH

Tốt

 

Tốt

 

x

 

 

30

Quàng VănCương

GV

CĐTH

Tốt

Khá

Tốt

 

x

 

 

                       

Tổng cộng xếp loại chung như sau:   Loại xuất sắc: 9; Loại khá: 10   TB: 9   Yếu: 2

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC

Năm học :  2013 – 2014

 

          Căn cứ  Thông tư số: 43/ 2006/TT-BGD-ĐT ngày 20/10/2006 về việc thanh tra toàn diện nhà trường , cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo.

Căn cứ Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013 - 2014; Công văn số 5478/BGDĐT-GDTH ngày 08/8/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2013 - 2014;

          Thực hiện Quyết định số 1427/QĐ-UBND ngày 09/7/1013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2013 - 2014 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn số 803/SGDĐT-GDTH  ngày 30/8/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2013 - 2014,

           Thực hiện công văn số: 307/PGDDT-GDTH về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học trong năm học 2013 – 2014.

Trên cơ sở Nghị quyết của chi bộ, kế hoạch năm học 2013-2014.

Trường Tiểu học Mường Bám 1 xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2013-2014 như sau :

 

A.   MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

Tiếp tục thực hiện các chủ đề trọng điểm “ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy – Chuẩn hoá đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên. Kết hợp với cuộc vận động “ Học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức cuả chủ tịch Hồ Chí Minh ”.  Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ thanh kiểm tra nhà trường nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác thanh kiểm tra.

Qua kiểm tra để đôn đốc, thúc đẩy hoạt động dạy và học, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh cơ chế dân chủ, phát hiện kịp thời những sai sót, vi phạm để kịp thời chấn chỉnh, thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của lực lượng giáo viên và nhân viên tại trường, tạo được sự đồng thuận của tập thể lãnh đạo-giáo viên-cán bộ góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2013 – 2014.

 

B . LỰC LƯỢNG KIỂM TRA :

        Thành phần tham gia kiểm tra gồm:

        + Hiệu trưởng: Đoàn Thị Lâm.

        +  Phó hiệu trưởng: Lò Văn Vinh.

        +  Phó hiệu trưởng: Bạc Cầm Oanh.

                  + Tổ trưởng, chuyên môn: Lường Thị Hải

                                                             Trương Thị Huệ

                                                              Đặng Như Quỳnh

                                                              Bùi Thị Mây

                                                             Vàng A Nhìa

          + Mời thêm đ/c Tổng phụ trách đội,  trưởng ban Thanh tra nhân dân cùng tham gia.

                                                  

  C. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA :

I. Kiểm tra nội bộ trường học :

Tập trung kiểm tra về số lượng, chất lượng, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên đối với quy định của nhà nước, số lượng cán bộ, nhà giáo đạt chuẩn  trên chuẩn về trình độ, kiểm tra công tác tuyển sinh đầu cấp .

Việc thực hiện nhiệm vụ của tổ, khối, chuyên môn, hội đồng chức năng, các tổ chức đoàn thể .

Thực hiện kế hoạch giáo dục văn hoá như chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học, quy chế chuyên môn, kiểm tra, đánh giá xếp loại, kết quả lên lớp, HTCTTH, thi học sinh giỏi ...

Thực hiện kế hoạch giáo dục đạo đức , kết quả xếp loại đạo đức và kết quả giáo dục .

II. Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên :

      Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tư tưởng; Chấp hành pháp luật, chấp hành quy chế của ngành, nội quy cơ quan, ý thức đấu tranh chống các biểu tượng tiêu cực; Sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh, nhân dân, tinh thần đoàn kết, trung thực trong công tác, quan hệ đồng nghiệp, thái độ phục vụ nhân dân và học sinh. Không bạo hành và xâm phạm nhân phẩm học sinh.

      Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao (thực hiện quy chế CM, thi cử, kết quả giảng dạy, các nhiệm vụ khác được giao ) .

      Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên.

1.     Kiểm tra đổi mới chương trình giáo dục phổ thông .

-   Kiểm tra thực hiện kế hoạch giáo dục, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ ...

-   Dự giờ rút kinh nghiệm giúp GV nắm vững chương trình, SGK, đổi mới PP, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo ...

2.     Kiểm tra các kì thi, xét HTCTTH, tuyển sinh .

3.     Kiểm tra thực hiện cuộc vận động " Hai không ", thực hiện phong trào " Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực "

 

I. CÔNG TÁC KIỂM TRA TOÀN DIỆN:

          1. Đối tượng kiểm tra:

              a. Kiểm tra giáo viên:

Trong năm học nhà trường sẽ kiểm tra toàn diện 1/3 giáo viên: 6/20 GV. Cụ thể về con người và thời gian  như sau:

 

          Tháng 11:   GV: Mùa Xuân Dơ                 Dạy lớp 5C

          Tháng 12:   GV: Bạc Thị Lót                     Dạy lớp 3C

          Tháng 1    GV: Sùng Quân Sử                 Dạy lớp 2C

          Tháng 2    GV: Lò Văn Ngoãn                 Dạy lớp 2D

Tháng 3:    GV: Quàng Văn Pâng                Dạy lớp 1B

Tháng 4:   GV: Cà Văn Hiên                    Dạy lớp 2G

Kiểm tra thường xuyên và đột xuất toàn bộ giáo viên trong nhà trường.               

b/ Kiểm tra đơn vị tổ và các bộ phận:

           Tháng 11: Tổ chuyên môn khối 1; 2; 3.

           Tháng 12: Tổ chuyên môn khối 4; 5.

           Tháng 12, 5: Công tác thư viện, thiết bị.

   

 2/ Những nội dung yêu cầu chính khi kiểm tra toàn diện một giáo viên:

         - Nội dung kiểm tra toàn diện :

Việc thực hiện qui chế của đơn vị.

          Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học.

          Thực hiện qui chế chuyên môn, hồ sơ sổ sách.

          Nghiệp vụ chuyên môn, năng lực giảng dạy.

          Tác phong, đạo đức nhà giáo.

          Đánh giá xếp loại học sinh, chấm chữa bài.

          Tiếp xúc với phụ huynh.

          Các hoạt động khác.

2.1. Về chuyên môn nghiệp vụ: 

   Dự giờ của giáo viên 3 tiết: 1 tiết Toán, 1tiết Tiếng Việt và một tiết tự chọn.

       Kiểm tra toàn bộ hồ sơ sổ sách cá nhân.

       Khảo sát chất lượng một trong hai môn Toán hoặc Tiếng việt của lớp, đánh giá so sánh với chất lượng khảo sát qua dự giờ hoặc qua các lần khảo sát trước .

      Kiểm tra toàn bộ nề nếp của lớp để đánh giá công tác chủ nhiệm, hoạt động đội hoặc sao nhi đồng.

      Nắm bắt đánh giá toàn bộ công tác chủ nhiệm của GV thông qua các nội dung như:                      

Việc quan tâm đầu tư cho HS giỏi của lớp.

                    Phụ đạo giúp đỡ HS yếu, HS khuyết tật (nếu có)

                    Việc liên hệ phối kết hợp giữa giáo viên với Cha mẹ HS.

                    Các hoạt động khác của lớp.

     Nắm bắt và so sánh chất lượng theo thời điểm để đánh giá công tác đầu tư nâng cao chất lượng học tập cho HS của GV.

2.2. Các hoạt động khác:

          Nắm bắt đánh giá việc thực hiện các mối quan hệ tại địa phương, việc thực hiện gia đình văn hoá, tham gia các hoạt động tại địa bàn dân cư.

          Việc thực hiện các cuộc vận động  "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", "Hai không" …

          Quan hệ với CMHS, với đồng nghiệp, tinh thần giúp nhau trong công tác.

          Tinh thần tham gia các phong trào do nhà trường và công đoàn tổ chức.

3. Những yêu cầu chính khi kiểm tra toàn diện đơn vị tổ và các bộ phận:

          - Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ của tổ, của bộ phận.

          - Kiểm tra hồ sơ sổ sách của tổ, của bộ phận

          - Kiểm tra thực tế các hoạt động theo nhiệm vụ. 

  II/ KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ: 

1.       Đối với giáo viên:

          Trong năm nhà trường sẽ tiến hành kiểm tra  chuyên đề 100% giáo viên thuộc về hoạt động chuyên môn giảng dạy như:

          Thông qua dự giờ để đánh giá thực hiện phương pháp giảng dạy, áp dụng chuyên đề của cấp của tổ đã triển khai.

          Kiểm tra các nề nếp thực hiện qui chế chuyên môn như: Hồ sơ sổ sách  của GV, thực hiện qui chế cho điểm theo TT 32 của Bộ GD-ĐT, nề nếp giữ vở rèn chữ

          Kiểm tra việc sử dụng ĐDDH của các giáo viên

 2.  Đối với  tổ chuyên môn và các bộ phận:

          Kiểm tra nắm tình hình công tác tuyển sinh, các nề nếp đầu năm.

           Kiểm tra hồ sơ của tổ chuyên môn 3 lần /năm.

          Kiểm tra hồ sơ của giáo viên: 4 lần/năm

           Kiểm tra: Công tác thiết bị, tài chính,  tài sản .

 

3.  Giải quyết khiếu tố, khiếu nại :

Nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong nhà trường.

Giải quyết kịp thời những phản ánh trong nội bộ nhà trường và của học sinh, phụ huynh học sinh.

Không để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp

 

 Biện pháp thực hiện :

Nâng cao vai trò của thanh tra nhân dân và đoàn thể trong việc giải quyết khiếu tố, khiếu nại.

Phát huy vai trò của Hội Cha mẹ học sinh lớp và trường.

 

III.  KIỂM TRA ĐỘT XUẤT:

           Ngoài kế hoạch kiểm tra toàn diện, chuyên đề theo kế hoạch đã đề ra, hằng tuần, tháng lãnh đạo nhà trường sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất (không báo trước) dưới các hình thức:                      

+ Dự giờ giáo viên

          + Kiểm tra hồ sơ cá nhân, chất lượng học sinh sau tiết dạy, bài soạn ...để đánh giá tinh thần tự giác trong thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục của giáo viên.

  IV. XỬ LÝ KẾT QUẢ SAU KIỂM TRA:

    1/ Góp ý rút kinh nghiệm:

        Sau khi kiểm tra toàn diện hoặc chuyên đề xong người tham gia kiểm tra phải có trách nhiệm  trao đổi góp ý rút kinh nghiệm cụ thể với người được kiểm tra.

  * Lưu ý:

           Nội dung góp ý cần cụ thể rõ ràng, chỉ ra được những ưu điểm nỗi bật cần phát huy cũng như những hạn chế những thiếu sót cần phải bổ sung sửa đổi.

           Nếu có những sai sót quá lớn trong nội dung kiểm tra như: Dạy sai kiến thức, sai phương pháp đặc trưng bộ môn, bài soạn không đạt yêu cầu v.v... cần qui định thời gian phúc tra để hổ trợ giúp đỡ cá nhân sửa chữa sai sót .

   2/ Việc lập hồ sơ kiểm tra:

Mọi nội dung kiểm tra đã xây dựng trong kế hoạch phải được thực hiện đúng thời gian và được phản ảnh đầy đủ ở hồ sơ kiểm tra của nhà trường.   

         Kết quả kiểm tra  phải được đối tượng kiểm tra thống nhất, ký vào biên bản.

   3/ Đánh giá hoạt động  kiểm tra của nhà trường:

          Hằng tháng dựa vào kế hoạch và qui trình đã xây dựng nhà trường đưa vào nội dung công tác tháng để mọi thành viên trong hội đồng nắm bắt và thực hiện.

          Cuối tháng có đánh giá từng nội dung trong hội đồng để rút kinh nghiệm.

 

D . PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM TRONG VIỆC KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC :

   1. Nhiệm vụ của ban kiểm tra nội bộ trường học :

         Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh tra,  kiểm tra nội bộ trường học theo sự phân công của trưởng ban và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác kiểm tra của cấp trên.

   2. Phân công trách nhiệm cụ thể :

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Công tác phụ trách

1

Đoàn Thị Lâm

Hiệu trưởng: Trưởng ban

Phụ trách chung, chủ trì trong việc xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra của đơn vị .

2

Bạc Cầm Oanh

P.hiệu trưởng: Phó ban thanh tra

 Kiểm tra hoạt động sư phạm của GV.

Tuyển sinh đầu cấp.

 Kiểm tra việc thực hiện các kì KTĐK, kiểm tra thường xuyên, đánh giá xếp loại, xét lên lớp cho học sinh cuối năm khối 1-2-3, Kiểm tra thực hiện cuộc vận động " Hai không ".

3

Lò Văn Vinh

P.hiệu trưởng: Phó ban thanh tra

 Kiểm tra hoạt động sư phạm của GV.

Kiểm tra việc thực hiện các kì KTĐK, kiểm tra thường xuyên, đánh giá xếp loại, xét lên lớp cho học sinh cuối năm khối 4-5, HTCTTH.

 Kiểm tra việc thực hiện phụ đạo HS yếu kém, bồi dưỡng HS giỏi.

4

Lường Thị Hải

Vàng A Nhìa

Ủy viên

Kiểm tra NBTH .

Kiểm tra việc thực hiện phòng chống tham nhũng, chống lãng phí.

5.

Trương Thị Huệ

Bùi Thị Mây

 Ủy viên

Kiểm tra thực hiện cuộc vận động  " Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” của giáo viên .

6

Thào A Páo

 

Kiểm tra thực hiện cuộc vận động  " Trường học thân thiện, HS tích cực”. Hoạt động Đội, sao nhi đồng

6.

Đặng Như Quỳnh

 

Thanh tra xác minh khiếu nại khiếu tố.  

 

 

E. TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

Xây dựng ban kiểm tra nội bộ nhà trường năm học 2013 – 2014.

Xây dựng lịch kiểm tra bộ phận, Lịch kiểm tra toàn diện giáo viên.

Thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ:

Kế hoạch công tác kiểm tra của đơn vị : 1/11/2013

Sơ kết công tác kiểm tra của đơn vị : 31/12/2013

Tổng kết công tác kiểm tra của đơn vị : 15/05/2014

1. Kiểm tra thường xuyên :

+ Kiểm tra giáo án, bài soạn : Tuần thứ 2 và tuần thứ 4 hàng tháng .

+ Kiểm tra hồ sơ giáo viên : Thứ 7 tuần thứ 4 hàng tháng .

+ Kiểm tra việc thực hiện chế độ tính điểm, xếp loại tuần 10; 18;  24; 35 .

  2. Kiểm tra toàn diện giáo viên :

          Mỗi học kỳ kiểm tra toàn diện 2-4 giáo viên theo kế hoạch tháng .

Lực lượng kiểm tra : Các thành viên của ban kiểm tra nhà trường thực hiện theo phân công nhiệm vụ cụ thể của trưởng ban . Đối tượng được kiểm tra không báo trước 

3. Kiểm tra công tác quản lý của nhà trường :

Thực hiện kiểm tra về công tác quản lý 2 lần/năm học. Nội dung chủ yếu là kiểm tra việc thực hiện chế độ hồ sơ, sổ sách, việc thực hiện chế độ sinh hoạt, hội họp, việc xây dựng và thực hiện kế hoạch, việc lưu trữ bảo quản hồ sơ .

Đối tượng được kiểm tra là các tổ chuyên môn, các bộ phận công tác,  tài chính, thư viện, TBDH ... và các mặt công tác: lao động, hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo dục thể chất, y tế vệ sinh trường học .

   4. Công tác kiểm tra của BGH nhà trường .

- Kiểm tra chế độ dạy và học, kiểm tra thường xuyên hàng tuần .

- Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch hàng tuần .

- Kiểm tra chế độ hồ sơ hàng tháng .

- Trong mỗi học kỳ có tất cả các mặt công tác, tất cả giáo viên, NV đều được BGH kiểm tra, nhận xét .

 

5. Chế độ báo cáo và lưu trữ hồ sơ :

   * Trong mỗi năm học:

   Sau mỗi nội dung kiểm tra phải có báo cáo gửi trưởng ban ký duyệt ( trong mỗi năm học có thể có nhiều báo cáo cho một lĩnh vực )

   Hai báo cáo định kỳ : Học kỳ 1 : Hoàn thành và nộp cho trưởng ban vào ngày 25/12/2013 . Học kỳ 2 : Hoàn thành và nộp cho trưởng ban vào ngày 10/5/2014.

  * Công tác lưu trữ hồ sơ kiểm tra: Tất cả hồ sơ kiểm tra, các văn bản, giấy tờ có liên quan đến công tác kiểm tra phải được lưu trữ tại bộ phận văn thư, lưu trữ nhà trường .

   * Trưởng ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm báo cáo kết quả hoạt động thanh tra nội bộ trường học trong hội nghị CBGV cuối mỗi năm học .

     Trên đây là kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học Trường Tiểu học Mường Bám 1 năm học 2013-2014. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc các bộ phận cần có báo cáo kịp thời để cùng giải quyết .

                                                                Mường Bám, ngày 20  tháng 10 năm 2013

                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

           

                                                                                          Đoàn Thị Lâm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text Box: PHÒNG GD&ĐT THUẬN CHÂU      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường tiểu học Mường Bám 1           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------a 4b---------------
KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC
NĂM HỌC 2011-2012


Mường Bám, ngày 20 tháng 10 năm 2011

 • right 1
 • ảnh