Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Trường Tiểu học Mường Bám 1
Mường Bám 1
Địa chỉ: bản Nà Hát A - xã Mường Bám - Thuận Châu - Tỉnh Sơn La
Điện thoại: 01693461362 -
Email:tieuhocmuongbam1@gmail.com - Đoàn Thị Lâm

Tin giáo dục

Kế hoạch xoá mù chữ

 

UBNDXã Mường Bám 1    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Ban chỉ đạo phổ cập                            Độc lập – Tự do – Hạnh phóc

 

       
 
 
   

 

                                                             Mường Bám, ngày 14 tháng11 năm 2010

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC XÓA MÙ CHỮ NĂM HỌC 2010 - 2011

 

- Căn cứ quyết định số 28/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 23-6-1999 của bộ GD&ĐT .

- Căn cứ quyết định số 13/2007/QĐ-BGDĐT ngày 03/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện chương trình xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ.

- Căn cứ quyết định số :   / QĐ-UB ngày 15 tháng 9 năm 2010 của UBND xã V/v thành lập đoàn kiểm tra đơn vị đạt chuẩn PCGD tiểu học đóng độ tuổi của xã.

 

1. Khái quát về bối cảnh kinh tế, xã hội, giáo dục của xã Mường Bám.

Mường Bám là một trong 6  xã vùng cao thuộc vùng đặc biệt khó khăn của huyện Thuận Châu, gồm 100% là dân tộc ít người, dân cư thưa thớt. Hệ thống giao thông mặc dự đó được cải thiện nhưng địa bàn xã quá rộng giao thụng đi lại trắc trở vẫn cũn gặp rất nhiều khó khăn. Đêi sống vật chất của nhân dân cũn thấp: Kinh tế của xã chủ yếu là nụng nghiệp, tự cung, tự cấp là chớnh, thu nhập bình quân quá thấp. Trình độ dân trí thấp và không đồng đều, nhận thức của nhân dân về tầm quan trọng của xã hội hóa giáo dục cũn thấp nên phong trào giáo dục của nhà trường chưa được phụ huynh học sinh quan tâm. Sự nghiệp giáo dục Mường Bám ngày đó được củng cố nhưng chậm phát triển về số lượng, chất lượng. Xã có 3 cấp học riêng biệt: Mầm non, tiểu học, trung học. Đây chính là điều kiện cho các bậc học chuyên sâu về bậc học của mình, kết quả này đó đánh dấu và khẳng định hướng phát triển đi lên của xã Mường Bám trong Thời kỳ đổi mới.

         

1. Thuận lợi

          Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của ban chỉ đạo PCGD - XMC huyện Thuận Châu, Đảng ủy, chính quyền địa phương đến việc đầu tư cho sự nghiệp giáo dục. Được sự quan tâm của các dự án: Đường, điện, giao thông đi lại thuận tiện, thông tin được cập nhật, trình độ dân trí được mở mang, nền kinh tế ngày càng phát triển, số hộ nghèo giảm dần, nhận thức về giáo dục ngày càng cao hơn. Từ đó nhân dân có trách nhiệm đầu tư cho bản thân và con cái học hành để nâng cao trình độ văn hóa tốt hơn,

          Đảng ủy, HĐND, UBND xã đó chỉ đạo đề ra nhiều giải pháp để tuyên truyền, vận động mọi người dân trong độ tuổi XÓA mù đến trường như ra quy ước về giáo dục. Triển khai tới các đoàn thể, các bản để nhân dân nhận thức rừ về tầm quan trọng của giáo dục. Từ đó phân công thành viên trong ban chỉ đạo XMC phụ trách các bản để vận động, huy động tối đa học viên tham gia XMC

Đội ngũ giáo viên, một số đồng chí có nghiệp vụ về chuyên môn tương đối vững vàng, yên tâm, nhiệt tình công tác. Trình độ giáo viên đều đạt chuẩn & trên chuẩn theo yêu cầu. Vì vậy công tác triển khai  XMC bước đầu gặp nhiều thuận lợi.

- Xã  đó được công nhận:

Đơn vị hoàn thành PCGD Tiểu học đóng độ tuổi từ tháng 11/2007.

 

 2. Khó khăn

          Địa bàn trải rộng, nhiều bản nằm xa trung tâm, học viên đi lại khó khăn nhất là bản Phèn.

          Điều kiện kinh tế nhân dân trong xã chưa đồng đều, tỷ lệ hộ nghèo trong xã vẫn cũn nhiều.

   Dân trí của nhân dân chưa đồng đều, cũn một số học viên chưa coi trọng đến việc nõng cao trình độ văn hóa. Khai sinh đặt nhiều tên, cho nên việc điều tra độ tuổi học viên cũn nhiều khó khăn. Một số học viên không theo học do điều kiện gia đỡnh quá khó khăn, ngại đi học do tuổi cao đặc biệt là các em gái, phụ nữ, người khuyết tật, nên  tinh thần hợp tác với cán bộ điều tra chưa cao.

Trong quá trình thực hiện công tác XÓA mù chữ cũng gặp rất nhiều khó khăn: Tuy có sự quan tâm của Đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã, các ban ngành đoàn thể xã, nhưng sự chuyển biến nhận thức về phổ cập giáo dục – XÓA mù chữ đến nhân dân chưa mạnh mẽ, đôi lúc chưa xem đó là nhiệm vụ thường xuyên của của xã hội, của mỗi người dân, mà coi đó là nhiệm vụ riêng của nhà trường, của các thầy cô giáo.

Việc vận động chị em tham gia học các lớp XÓA mù chữ cũng gặp không ít khó khăn do phần lớn các chị là lao động chính trong gia đỡnh nên khụng có Thời gian dành cho việc học hoặc việc đi học không được chồng ủng hộ.

 

2. Kế hoạch thực hiện công tác XÓA  mù chữ năm học 2010-2011.

          Thời gian thực hiện công tác chuẩn bị: Tháng 11.

Thời gian giảng dạy cho học viên XÓA mù (5 tháng): từ 1-12 đến hết tháng 5.

 

2.1 Chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác XMC.

 Đảng ủy, HĐND, ủy ban nhân dân xã kết hợp với nhà trường đề ra kế hoạch và chỉ đạo thực hiện kế hoạch công tác XMC cấp Tiểu học

 Ban chỉ đạo PC - XMC cựng với nhà trường có trách nhiệm tuyên truyền vận động đi sâu, đi sát với người dân về công tác XMC.

           Đ/C trưởng ban nắm vững đường lối chính sách của Đảng, chính phủ, các chỉ thị nghị quyết của UB các cấp về giáo dục để chỉ đạo thực hiện.

Đảng uỷ chính quyền địa phương phối hợp các lực lượng giáo dục tuyên truyền vận động nhân dân thấm nhuần vị trí & vai trò của giáo dục, đặc biệt là công tác chống mù chữ và XÓA mù chữ cho nhân đân, thực hiện kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất cần thiết để phục vụ cho việc dạy và học.

2.2    Công tác điều tra người chưa biết chữ:

  

 Ngay từ tháng 11 tiến hành công tác điều tra cơ bản khảo sát trình độ văn hóa của nhân dân, cập nhật số liệu, nắm vững các đối tượng trong diện XÓA mù chữ, lập danh sách học viên, vận động học viên đến trường học.

  Kinh phí phục vụ cho công tác điều tra, phí tổ chức lớp, chi bồi dưỡng giáo viên đề xuất với PGD&ĐT Thuận Châu giúp đỡ.

Ban chỉ đạo PC - XMC phân công công việc cho từng thành viên và giáo viên phô trách theo dõi điều tra ở các bản cụ thể như sau:

 

    * Bản Phèn:                            Quàng Văn Chung.

                   Cà Văn Hiên

          * Bản Nà Làng:              Lò Văn Liến

                   Vàng A Nhìa

          * Bản Pá Ban:                Lò Văn Đoàn

          * Bản Nà Hát A:            Lò Văn Ngoún

                   Sựng Quân Sử

                    Đặng Như Quỳnh

* Bản Nà Hát B:            Lường Thị Hải

                                      Bạc Thị Lút

* Bản Nà Cẩu:               Phạm Thị Thiềng

                   Bùi Thị Mây

* Bản Con Ong-Pá Sàng: Lò Văn In

* Bản Căm Cặn:            Chá A Lử

                   Lường Văn Lún

* Bản Nậm Ún:              Thào A Páo;

                                      Mùa Xuân Dơ

* Bản Thẳm Lún:                    Lò Văn Thắm

 

2.3 Huy động học viên ra lớp và duy trì sĩ số lớp học.

 

Xã Mường Bám là một xã vùng 3, nền kinh tế chủ yếu là thuần nông. Người dân thấy được lợi ích thiết thực từ việc học các kiến thức trong chương trình tiểu học, nội dung các chuyên đề phục vụ cho kinh doanh, sản xuất đó mang lại  cho học viên trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm nâng cao năng suất lao động, phát triển kinh tế cho gia đỡnh, xã hội. Từ đó chất lượng cuộc sống về vật chất, văn hóa ngày càng được tăng lên rừ rệt.

Nắm bắt được nhu cầu biết chữ của người học, ban chỉ đạo PCGD-CMC đó tiến hành tổ chức điều tra, khảo sát để nắm bắt nhu cầu học tập, bồi dưỡng, kiến thức, kỹ năng của người dân, từ đó xây dựng kế hoạch học tập nhằm đáp ứng yêu cầu đó.

         

* Các biện pháp thưc hiện:

 

 Làm tốt công tác tuyên truyền để mọi người dân nắm vững luật PCGDTH- CMC. Lập kế hoạch mở rộng tuyên truyền, nghiên cứu học tập Luật bảo vệ- chăm súc- giáo dục trẻ em, Luật giáo dục phổ cập tiểu học, Chỉ thị 01/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về chống mù chữ...

Duy trì tốt các lớp XÓA mù chữ ở các bản, đồng Thời có phương án mở lớp cho học viên thuộc đối tượng giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ, nhằm nâng cao tỉ lệ người biết chữ, thu hẹp diện mù chữ ở các độ tuổi khác, chú trọng đến các đối tượng trẻ em gái, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, là chị em phụ nữ, đến từng nhà tìm hiểu hoàn cảnh, nguyên nhõn, nguyện vọng để có phương án vận động nhân dân tham gia XÓA mù chữ.

Đề nghị các đoàn thể, nhất là Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân tiếp tục vận động hộ gia đỡnh, các đối tượng mù chữ trong độ tuổi quy định ra học các lớp XÓA mù chữ nhằm nâng cao tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15 đến 35.

Ban chỉ đạo chú trọng công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết đnh kỳ.

Xã hội hóa giáo dục nhằm huy động trí, lực của toàn xã hội ; quán triệt phương châm Nhà nước và nhân dân cựng chăm lo cho giáo dục

 Ban chỉ đạo PCGD – XMC trường tham mưu cho Ủy ban nhân dân củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo XMC và phổ cập hoạt động có hiệu quả thiết thực.

          Kiện toàn ban PCGDTH  - XMC từ xã đến trường.

 

a/ Ban chỉ đạo PCGD – XMC xã:

 

1. Ông Lò Văn Phanh

2. Bà Đoàn Thị Lâm

3. Ông Cà Văn Hoàng

4. Ông Bạc Cầm Oanh

5. ễng Lò Văn Ngoan

6. Ông: Lò Văn Chính

7. Ông: Quàng Văn Pú

8. Bà: Lường Thị Ỏm

9. Bà: Lò Thị Dơi

10. Ông: Cà Văn Khọi

11. Ông: Nguyễn Văn Đoan

12. Ông: Hoàng Văn Huấn

13. Bà Bùi Thị Mây

  

- Chủ tịch UBND xã làm tr­ưởng ban.

- Hiệu tr­ưởng THMB 1 làm phó ban.

- Hiệu trư­ởng THMB 2 làm phó ban.

- Hiệu phó THMB 1 làm uỷ viên.

- Hiệu phó THMB 2 làm uỷ viên.

- Bí Thư­ Đoàn xã làm uỷ viên.

- Chủ tịch MTTQ xã làm uỷ viên.

- Chủ tịch hội phụ nữ  xã làm uỷ viên.

- Hiệu tr­ưởng trường Mầm non làm uỷ viên.

- Chủ tịch hội nông dân xã làm uỷ viên.

- Hiệu phó THMB 1 làm uỷ viên.

- Hiệu phó THMB 2 làm uỷ viên.

- Giáo viên trường THMB 1 làm uỷ viên.

b/ Ban chỉ đạo PCGD – XMC trường:

 

1/ Bà: Đoàn Thị Lâm  - Hiệu trưởng làm trưởng ban.

2/ Ông:Bạc Cầm Oanh- Hiệu phó làm phó ban.

           3/Ông: Nguyễn Văn Đoan- Hiệu phó làm phó ban.

4/.Bà Bùi Thị Mây - Tổ trưởng tổ khối 4-5 làm uỷ viên.

5/ Ông: Sựng Quân Sử   - Tổ trưởng tổ 2-3 làm uỷ viên                            

6/ Ông: Quàng Văn Chung - Tổ trưởng tổ khối 1 làm uỷ viên.

7/ Bà: Trương Thị Huệ - Thư kí hội đồng làm thư kí.

 

c. Thực hiện phân công trách nhiệm cho từng thành viên trong ban quản chỉ đạo PCPCGD-XMC và giáo viên trong nhà trường.

          + Đ/C trưởng ban nắm vững đường lối chính sách của Đảng, chính phủ, các chỉ thị nghị quyết của các cấp về giáo dục để chỉ đạo thực hiện.

          + Đ/C hiệu trưởng chịu trách nhiệm chung, chỉ đạo việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, quản lý dạy và học trong nhà trường, tham mưu với cấp trên xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho dạy và học.

          + Đ/C hiệu phó trực tiếp quản lý hồ sơ, chỉ đạo chất lượng giáo dục toàn diện về giảng dạy học tập ở các lớp.

          + GVCN là người phụ trách toàn diện ở 1 lớp. Không để học viên bá học nắm vững sĩ số học sinh hàng ngày, chăm súc giúp đỡ học viên có hoàn cảnh khó khăn.

`        + Thư kí hội đồng cựng ban PCPCGD-XMC lập các biểu mẫu thống kê báo cáo đóng Thời hạn, số liệu chính xác.

 

2.4              Tổ chức dạy và học CMC.

 Lập kế hoạch dự trự kinh phí CMC,  để chi trả chế độ cho giáo viên, học viên và mua tài liệu XMC và GDTTSKBC theo quy định hiện hành. Hỗ trợ giấy, bút, tài liệu thêm cho học viên, tạo điều kiện thuận lợi cho người theo học.

Chú trọng việc nâng cao chất lượng giáo viên cho các lớp học XÓA mù và thực hiện phương châm giảng dạy  lớp học tại chỗ tạo điều kiện thuận lợi cho người theo học.

Công tác giáo dục thường xuyên tập trung đổi mới, bổ sung, hoàn thiện nội dung, chương trình và phương pháp, đa dạng hóa các hình thức học tập, Thời gian học tập linh hoạt. Mặt khác, việc vận động, tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng, trường học cũng được chú trọng nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc XÓA mù chữ, nâng cao dân trí. Gắn việc học tập với thực tiễn phát triển kinh tế hộ gia đỡnh bằng việc lồng ghép giữa XÓA mù chữ với hướng dẫn các kỹ thuật thâm canh sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện cho người dân dễ dàng học tập.

-Vận động dạy kèm cho người thân cũng là một biện pháp XMC hữu hiệu, có thể tập huấn ngắn hạn về kỹ năng đứng lớp cho cán bộ Hội để cán bộ Hội cũng có thể tham gia dạy XMC.

 

* Đội ngũ giáo viên thực hiện công tác XMC: Gồm 10 đồng chí:

 

STT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn

Lớp phụ trách

1

Lò Văn Ngoãn

      TCSP tiểu học

Lớp AB

 Nà Hát

2

Quàng Văn Chung

Cao đẳng tiểu học

3

Lò Văn In

Cao đẳng tiểu học

4

Bùi Thị Mây

       Đại học tiểu học

5

Lường Thị Hải

Cao đẳng tiểu học

6

Thào A Páo

Cao đẳng Âm nhạc

Lớp Nà Làng

7

Lò Văn Đoàn

Cao đẳng tiểu học

8

Trương Thị Huệ

Cao đẳng tiểu học

9

Lò Văn Thắm

Cao đẳng tiểu học

10

Lò Văn Liến

Đại học tiểu học

 

Chú trọng việc nâng cao chất lượng giáo viên cho các lớp học XÓA mù. Tập huấn cho giáo viên các kỹ năng cơ bản dạy học cho người lớn, với phương pháp lấy học viên làm trung tâm. Phương pháp này đó tạo ra được sự thân thiện giữa giáo viên và học viên có tác dụng động viên học viên mạnh dạn, tham gia nhiệt tình trong các hoạt động học tập trên lớp cũng như các hoạt động ngoài giờ.

 

Nội dung chính cần tập huấn cho giáo viên là:

  • Nắm được đặc điểm, tâm lý học tập của người lớn
  • Kiến thức chung về chương trình xoá mù chữ
  • Phương pháp và kỹ năng dạy người lớn
  • Nội dung dạy xoá mù chữ phự hợp tại địa phương.
  • Các hoạt động bổ trợ cho học viên ngoài giờ lên lớp.
  • Công tác tuyên truyền về mục tiêu của XÓA mù chữ, của sự nghiệp giáo dục.

 

* Đội ngũ học viên tham gia công tác XMC:

          Tổng số: 120 học viên

Trong đó:

          Lớp AB Nà Hát: 60 học viên ( Nam: 7        Nữ 53 )

          Lớp Nà Làng:     60 học viên ( Nam: 22      Nữ: 38 )

Học viên lớn tuổi cũn e dố, chưa mạnh dạn, tự tin trong học tập, khó bắt nhịp với nội dung, phương pháp dạy học hiện lên bước đầu rất lúng túng. Khả năng tiếp thu hạn chế nên rất vất vả trong quá trình thực hiện chương trình. Một số học viên là phụ nữ cũn bận việc gia đỡnh nên công tác chuyên cần cũn gặp nhiều khó khăn.

Thời gian học tập trên lớp hạn chế, đặc biệt là Thời gian học bài ở nhà là không có nên  phần nào cũng ảnh hưởng đến chất lượng dạy-học. Giáo viên phải mất nhiều Thời gian hệ thống lại kiến thức bài cũ.

 

2.5 Kiểm tra công nhận người biết chữ và hoàn thành chương trình XMC.

Tổ chức chuyên đề thảo luận để đánh giá thực chất chất lượng dạy của giáo viên và học của học viên, rèn luyện gắn với mục tiêu giáo dục, đối tượng người học và phự hợp với thực tiễn của địa phương

Tổ chức thi cử, công nhận kết quả học tập cho học viên sau khi hoàn thành chương trình kết thỳc khóa học. Thành lập hội đồng  ra đề, hội đồng kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng đó học.

 

Về hồ sơ: Kiện toàn đầy đủ các loại hồ sơ:

                   1. Sổ điều tra cơ bản.

                   2.Kế hoạch CMC qua các năm.

                   3. Biểu thống kê XMC.

                   4. Báo cáo tình hình thực hiện XMC của xã.

                   5. Các văn bản chỉ đạo XMC của xã, huyện, tỉnh.

                   6. Tê ghi tên, ghi điểm học viên.

                             7. Sổ theo dõi học viên  hoàn thành chương trình XMC.

 

* Các giải pháp thực hiện

Thường xuyên củng cố kiện toàn ban chỉ đạo PCGD – XMC  nhằm huy động các lực lượng xã hội tham gia công tác phổ cập giáo dục.

Ban giám hiệu, ban chỉ đạo PCGD-XMC nhà trường, của xã phải có kế hoạch PCGD-XMC hàng năm kiểm tra đánh giá tiến độ thực hiện. Tham mưu với cấp ủy, chính quyềnđịa phương kết hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, các ban ngành để có các biện pháp thiết thực giúp đỡ trẻ bá học, trẻ có nguy cơ bá học an tâm học tập trở lại nhằm giảm tối đa tỷ lệ trẻ bá học.

Đổi mới công tác quản lý giáo dục, thực hiện chương trình giảng dạy theo quy định của Bộ GD&ĐT, linh hoạt vận dụng đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên, chú trọng nâng cao chất lượng dạy học cho phự hợp với đối tượng học tập tại các lớp XMC để nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông cũng như giáo dục phi chính quy.

 Kiện toàn hệ thống hồ sơ, sổ sách, đảm bảo tính chính xác khoa học.Thực hiện quản lý hồ sơ học viên theo quy định, được hoàn thiện và bổ sung hàng năm: Phiếu điều tra trình độ văn hóa đến hộ gia đỡnh ( xác nhận của chớnh quyền địa phương, chữ ký của chủ hộ và giáo viên làm công tác điều tra lần đầu, những năm tiếp theo); Sổ theo dõi CMC (các sụ liệu trong sổ phải liên thụng đến phiếu điều tra, các biểu thống kê); Danh sách học sinh hoàn thành chương trình tiểu học; danh sách trẻ trong địa bàn học nơi khác; danh sách trẻ nơi khác học tại trường; Hồ sơ quản lý các lớp hệ chớnh quy và XMC . . . báo cáo kịp Thời cho ban chỉ đạo, UBND xã tình hình huy động, duy trì sĩ số học viên theo học các lớp XÓA mù chữ, học viên bá học giữa chừng

4. Kiến nghị:

Đề nghị BCĐ XÓA mù chữ các cấp hỗ trợ kinh phí XMC, để chi trả chế độ cho giáo viên, học viên và mua tài liệu XMC. Hỗ trợ giấy, bút, tài liệu thêm cho học viên, tạo điều kiện thuận lợi cho người theo học.

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CỤ THỂ

Tháng11.

 Ban giám hiệu, ban chỉ đạo PCGD-XMC nhà trường, của xã họp và trao đổi kế hoạch XMC.

Tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, các ban ngành cựng thực hiện kế hoạch.

Tiến hành công tác điều tra cơ bản khảo sát trình độ văn hóa của nhân dân, cập nhật số liệu, nắm vững các đối tượng trong diện XÓA mù chữ từ 15 đến 35 tuổi, lập danh sách học viên, vận động học viên đến trường học.

          - Tu sửa cơ sở vật chất, chuẩn bị ĐDDH và ĐDHT của học viên

          - Tập huấn cho giáo viên các kỹ năng cơ bản dạy học cho người lớn.

Tháng 12 + tháng 1

                                                Tổ chức giảng dạy chương trình XÓA mù chữ lớp 1.

Tháng 2 + tháng 3

                                                Tổ chức giảng dạy chương trình XÓA mù chữ lớp 2.

 

Tháng 4 + Tháng 5

                Tổ chức giảng dạy chương trình XÓA mù chữ lớp 3.

          Cuối tháng 5 tổ chức kiểm tra công nhận người biết chữ và hoàn thành chương trình XMC.

 

                                                            Mường Bám, ngày 14 tháng 11 năm 2010

      T/M NHÀ TRƯỜNG                 T/M BAN PCGDTH XÃ MƯỜNG BÁM

         Hiệu trưởng                                            Trưởng ban chỉ đạo

 

 

 

 

        Đoàn Thị Lâm                                              Lường Văn Tiệt

 

 

4.

 

 

 

 

 

  • right 1
  • ảnh